Zwroty

Zwroty wraz z  kompletem metek, paragonem oraz wypełnionym formularzem zwrotu prosimy kierować na adres:
   ELILI 
   Klonowicza 16
   64-100 Leszno
Zwroty wysyłane pod inny adres nie będą odbierane
Formularz zwrotu do pobrania znajduje się na dole tej strony
Odsyłane do nas rzeczy nie mogą posiadać śladów użytkowania (w tym zapachów)
Zwrotu można dokonać w terminie 14 dni od momentu otrzymania paczki
Zwrotu można dokonać za pośrednictwem dowolnego przewoźnika
Nie przyjmujemy zwrotów do paczkomatu oraz przesyłek pobraniowych
Formularz zwrotu przyjmujemy jedynie w formie papierowej i musi się on znajdować w odsyłanej do nas przesyłce, nie przyjmujemy formularzy w formie elektronicznej.
Zwrot zamówienia internetowego może zostać zrealizowany w sklepie stacjonarnym – prosimy o przynoszenie zapakowanych przesyłek wraz z wypełnionym formularzem zwrotu w środku. Zwrotów dokonujemy tylko przelewami internetowymi w ciągu 14 dni od daty ich dostarczenia, nie realizujemy zwrotów na miejscu w gotówce.
Wszystkie zwrotu rozpakowujemy w monitorowanym pomieszczeniu.
Formularz zwrotu może być napisany ręcznie jednak muszą znajdować się tam takie same informacje jak na wzorze formularza (numer zamówiania, data, lista zwracanych produktów, forma płatności, własnoręczny podpis)
Jeden zwrot na jednym formularzu- w przypadku odsyłania zwrotów z kilku zamówień należny do każdego z nich wypisać osobny formularz.

Zwrotów dokonujemy za pośrednictwem takiej samej metody jak zamówienie zostało opłacone, prosimy zaznaczać odpowiednią płatność – błędne jej zaznaczenie wydłuży czas zwrotu
Zwrotów dokonujemy  w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez nas przesyłki wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem, błedy na nim mogą wydłużyć czas zwrotu. Nie informujemy mailowo o otrzymaniu zwrotu – potwierdzeniem jego otrzymania jest przelew zwrotny.
Prosimy o wpisywanie cen po rabacie, jeśli został udzielony – takich samych jak na paragonie.
Nie wykonujemy przelewów na konta zagraniczne
Zwroty produktów zakupionych przez formę Twisto wykonujemy na platformę niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, bardzo prosimy o szybkie odsyłanie do nas takich zwrotów abyśmy mogli zmieścić sie w czasie zwrotu który wynosi 21 dni

Formularz  zwrotu

Prosimy o dołączenie do odsyłanego produktu wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu.
Pobierz formularz